Windenergie: Ontwerp-herziening Visie Ruimte en Mobiliteit

Op 24 januari 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten om in de Rotterdamse regio 23 locaties aan te wijzen voor de ontwikkeling van windenergie. Deze locaties worden opgenomen in de zogenaamde ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en zijn voortgekomen uit het planMER onderzoek dat de provincie vorig jaar heeft gedaan.

Totale opgave

In de voormalige stadsregio Rotterdam moet voor 2020 in totaal 150 MW aan windenergie worden gerealiseerd. Daarvan is reeds 45 MW geplaatst, zodat er nog ruimte wordt gezocht voor 105 MW. Op basis van het planMER onderzoek wijst de provincie nu ruimte aan voor 180 MW, om te voorkomen dat de totale opgave alsnog niet wordt gehaald.

Bestuurlijk aanbod

De samenwerkende gemeenten op Voorne-Putten hebben de provincie een aanbod gedaan om binnen hun grondgebied in totaal 63 MW te realiseren. Dat is dus ruim een derde van de totale opgave voor de hele (stads)regio Rotterdam. Dit bestuurlijk aanbod is gekoppeld aan specifieke locaties en is gedaan onder de voorwaarde dat andere gebieden gevrijwaard moeten blijven van windenergie.

Aangewezen gebieden

In de ontwerp-herziening van de VRM wijst de provincie nu toch gebieden aan die geen onderdeel uitmaken van het bestuurlijk aanbod van Voorne-Putten. Het gaat daarbij om de polder van Zuidland en Oudenhoorn en de Beerenplaat. Daarnaast wordt het zoekgebied van een aantal locaties, zoals de N57 entree Zuid, de N57 aan de noordkant bij Brielle en de locatie Hartel Oost te ruim ingetekend.

Zienswijze

Naar verwachting wordt de ontwerp-herziening van de VRM in maart (voor een periode van zes weken) ter inzage gelegd. Op dat moment kan iedereen een zienswijze indienen. De samenwerkende gemeenten op Voorne-Putten zullen dat moment ook aangrijpen om een zienswijze in te dienen die aansluit bij het oorspronkelijke aanbod.

Informatie

Nadere informatie over het proces en het exacte moment van ter inzage legging van de stukken kunt u vinden op de website van de provincie.

Lees meer op onze pagina over windenergie.

Bron: Gemeente (algemeen)