Economische speerpunten: agenda voor 2017

De gemeente zet zich hard in om het ondernemersklimaat in Nissewaard te versterken. Mijlpalen in 2016 waren het ontwikkelen van een fieldlab, de instelling van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het stadscentrum en Halfweg Molenwatering en de oprichting van BIZ Winkelcentrum Akkerhof, het geven van meer kleur aan het stadscentrum in samenwerking met winkeliers en het opstellen van een detailhandelvisie. Voor 2017 wordt vooral ingezet op het aantrekken en behouden van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid, het pro-actief benaderen van (internationale) bedrijven door professionele accountmanagers (zowel voor het stadscentrum als voor de bedrijventerreinen) om zich hier te vestigen. Ook de groeipotentie voor toerisme en recreatie wordt onderschreven. Daarnaast is sterke samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderwijs (OnOvOn) cruciaal om tegemoet te komen aan de behoefte van een ander type werknemer in de Rotterdamse Haven. Veel van de mensen uit Nissewaard zijn immers werkzaam in deze haven.

Fieldlab als economische broedplaats

Op regionaal niveau is door de vier gemeenten op Voorne Putten een Position Paper gemaakt waardoor Innovation Quarter (de regionale ontwikkelmaatschappij) van de provincie Zuid Holland Nissewaard als locatie heeft gekozen om een nieuw fieldlab te ontwikkelen. Het is de taak van het fieldlab om met gevestigde bedrijven nieuwe producten te ontwikkelen die de veiligheid bevorderen in Deltagebieden, waar wonen, recreëren, havengerelateerde bedrijvigheid en intensieve vervoersstromen samenkomen. Deze nieuwe producten kunnen vervolgens worden geëxporteerd, waardoor Nissewaard meer in de picture in het buitenland komt. Dit is ook weer belangrijk voor het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeerders en is daarmee bevorderlijk voor de werkgelegenheid.

De uitgebreide versie van de economische uitvoeringsagenda voor 2017 kun je vinden op de pagina Bedrijf vestigen in Nissewaard. Als bedrijven ideeën of projecten hebben die passen binnen dit beleid, dan helpen onze accountmanagers ze graag verder. Ook is het mogelijk voor bedrijven om zich open te stellen voor een bezoek van burgemeester en wethouders en met ze in gesprek te gaan.

Bron: Gemeente (algemeen)